Vogn 33 utenfor Voldsminde vognhall 1968

I 1968 hadde Trondheim besøk av foreninger fra Sverige (Svenska Spårvägsselskapet) og LTF fra Oslo. Her har man kjørt ut vogn 33 og byens eldste fra 1903. Vogn 33 hadde vært rangeringsvogn på Munkvoll siden 1959, kjøpt av A/S Graakalbanen. Det er derfor den har disse GB-fargene, og faktisk uten vognnummer. Men i 1968 hadde den altså vendt tilbake til byen. En av Sporveiens nye Büssingbusser kjørte deltakerne rundt. Dette var mange år før det ble aktuelt å bevare nr 33 som museumsvogn.

Foto: Ulf Bertnsen 3.11.1968.