TT 19

Foto: Rolf Th. Wold

Foto: Rolf Th. Wold

Fra serien 10‒32 levert i 1957. Vogntypen gikk i trafikk til 1984/85 og som rushtidsvogner/reserve fram til nedleggelsen i 1988.

Vogn 19 er bevart i den siste versjonen til Trondheim Trafikkselskap og har de rød/gule fargene som ble introdusert i 1974. Driftsvogn.

Eies av: Trondheim kommune, disponeres av Sporveishistorisk Forening.