Om oss

Sporveishistorisk Forening (SHF) ble stiftet i 1979. Foranledningen var at Lokaltrafikkhistorisk Forening i Oslo (LTF) hadde fått tre av de klassiske toakslingene. Årsaken til initiativet til LTF, var at TT hadde hugget gamle vogner både i 1974 og -76, og det begynte nå for alvor å tynnes ut i rekkene av hensatte vogner med museal interesse. Man kom til enighet med LTF om at de tre vognene kunne bli i Trondheim under forutsetning av at de ble tatt vare på.

Foreningen, som de første åra het Trondhjems Sporveishistoriske Forening (TSHF), fikk snart overtatt et antall vogner fra Trondheim Trafikkselskap, og begynte arbeidet med å pusse opp og sette dem i stand. Det første prosjektet ble markeringen av 80-års jubileet i 1981, hvor man hadde klart å pusse opp og sette i stand nr 33 (Hawa/Siemens 1922). I årene som fulgte ble vogn etter vogn pusset opp, noen grundigere enn andre. Generelt kan man si at materiellet for det meste var i noenlunde god stand. Fra og med sommeren 1985 startet et prosjekt med turistkjøring. Utleie av chartervogner begynte for alvor i 1985, og tok seg kraftig opp etter gjenåpningen av Gråkallbanen i 1990. Omfanget gjorde at foreningen på midten av 1990-tallet stiftet et eget selskap, Turtrikken AS, som siden har stått for all kommersiell utleievirksomhet. Selskapet ble for noen år siden solgt til Boreal bane/Gråkallbanen.

Foreningens største arrangement ble gjennomført dagen etter sporveisnedleggelsen, den 13. juni 1988, hvor tidenes største sporveiskavalkade ble kjørt. I alt 14 vogner var med. Samtidig ble hele den museale vognparken overført fra vårt gamle hovedkvarter, Voldsminde vognhall, til Munkvoll.

På nordsiden av Gråkallbanens anlegg på Munkvoll etablerte vi oss først i Gammelhallen, bygget til banens åpning i 1924, og deretter i det tidligere lagerbygget som ble oppført ved siden av i 1984. Her ble det lagt spor og anlagt en sporforbindelse. I 1994 ble det holdt en føråpning av museet, som åpnet for alvor året etter. Siden 1995 har museet holdt åpent i sommermånedene.

I 1980 hadde foreningen beskjedne 38 medlemmer. I 1983 var vi oppe i 46. I 1988 hadde vi vokst til 80 medlemmer. I dag har vi omlag 115 medlemmer.