Hitrahengeren

Foto: Arne Lannerstedt (som dukkestue på Hitra, 9. juni 1973)

Foto: Arne Lannerstedt (som dukkestue på Hitra, 9. juni 1973)

Åtte ombygde hestesporvogner fra Oslo ble innkjøpt brukt i 1918. Fem av disse ble hensatt og tatt i bruk under andre verdenskrig. Etter krigen ble de solgt som dukkestuer. Den siste ble hentet hjem fra Hitra i 1992.

Restaurering ikke påbegynt.

Eies av: Sporveishistorisk Forening.