GB 54

Foto: Rune Kjenstad

Foto: Rune Kjenstad

I 1947 ble det levert to tilhengere til den private A/S Graakalbanen. Vognene ble malt i sporveiens farger gul/blå etter kommunen overtakelse og var i drift fram til 1969. De to vognene ble hensatt og den ene hugget tidlig på 1980-tallet, mens den andre, nr. 54, ble overtatt som museumsvogn.

Nr. 54 ble grundig restaurert og ble ferdig i 1994.

Eies av: Sporveishistorisk Forening.