Årsmøter

Referat Generalforsamling 2018

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I SPORVEISHISTORISK FORENING

Mandag 12-3-2018 – Forsamlingslokalet i Gammelhallen på Munkvoll Nord.

Til stede: 10 medlemmer.

-Valg av dirigent, referent og godkjennelse av innkallingen.

Jon Eigil Kvernrød ble valgt som dirigent, Rune Kjenstad som referent. Innkallingen var utsendt innenfor de frister som gjelder.

-Styrets årsberetning

Beretningen ble gjennomgått punkt for punkt.

GB 5 status og fremdrift ble gjennomgått.

-Revidert årsregnskap

Regnskapet var ferdig revidert, og ble gjennomgått. Revisorberetning ble lest opp. Regnskapet ble enstemmig godkjent.

Fastsettelse av medlemskontingenten for år 2019

Styret hadde forslag om uendret kontingent; kr 350 inklusive medlemsblad og kr 150 (uendret) uten ble vedtatt.

Innkomne forslag

Det var ingen innkomne forslag

Valg av styre og revisor

Det nye styret ble valgt ved akklamasjon og består av:

Formann:            Erland Gjermstad (1 år)

Styremedlem:          Jon Eigil Kvernrød (2 år)

Styremedlem:          Rune Kjenstad (2 år)

Styremedlem:          Tore Korsnes (2 år)

Styremedlem:          Odd Rune Wold (1 år)

Varamann:                Svein Otto Dalheim (1 år)

 

Styret ble valgt ved akklamasjon.

Styret konstituerer seg selv mht. kasserer og sekretær.

Som revisor ble valgt Brynjulv Carlsen

Eventuelt. Søknad om brannsikring av Gammelhallen.

Styret orienterte om at det ble arbeidet med en søknad til kommunen om brannsikring av Gammelhallen.

Trondheim 12.3.2018

Rune Kjenstad, referent

 

Referat Generalforsamling 2017

 

REFERAT

FRA GENERALFORSAMLING I SPORVEISHISTORISK FORENING

Mandag 22 mai 2017  – Forsamlingslokalet i Gammelhallen på Munkvoll Nord.

Til stede: 13 medlemmer.

-Valg av dirigent, referent og godkjennelse av innkallingen.

Jon Eigil Kvernrød ble valgt som dirigent, Rune Kjenstad som referent. Innkallingen var utsendt innenfor de frister som gjelder.

-Styrets årsberetning

Beretningen ble gjennomgått punkt for punkt.

Ros for elegant beretning med mange bilder Det ble replisert at vi ikke betaler noe for lay-out, men gjør ferdig hele beretningen før den sendes til trykking. Det ble presisert fra styret at særlig for de som betaler halv kontingent er dette den eneste kanal for å bli informert om det foreningen gjør. Men nå også på hjemmesidene. Facebook har blitt en ny kanal for å nå ut til medlemmer og andre interesserte. Beretningen ble enstemmig godkjent.

Felles medlemsmøte NJK/SHF på høsten har ikke blitt med i beretningen. 14. september med NORTRIKK 2016 + trikkefilm + kjøring med TS 6.

-Revidert årsregnskap

Regnskapet var ferdig revidert, og ble gjennomgått. Regnskapet ble enstemmig godkjent.

Fastsettelse av medlemskontingenten for år 2018 (Feil i innkallingen 2014!)

Styret hadde forslag om uendret kontingent; kr 350 inklusive medlemsblad og kr 150 (uendret) uten ble vedtatt.

Innkomne forslag

Det var ingen innkomne forslag

Valg av styre og revisor

Det nye styret ble valgt ved akklamasjon og består av:

Formann:            Erland Gjermstad (2 år)

Styremedlem:          Jon Eigil Kvernrød (2 år)

Styremedlem:          Rune Kjenstad (2 år)

Styremedlem:          Tore Korsnes (1 år)

Styremedlem:          Odd Rune Wold (1 år)

Varamann:                Svein Dalheim (1 år)

Styret ble valgt ved akklamasjon.

Styret konstituerer seg selv mht. kasserer og sekretær.

Som revisor ble valgt Brynjulv Carlsen

Trondheim 22.5.2017 Rune Kjenstad (referent)