TS 25

Foto: C. Kjenstad

Foto: C. Kjenstad

Serie på ti motorvogner bygget av HaWa/Siemens i 1921, med numrene 25-34.

Nr. 25 gikk i trafikk til 1944. Ble da rekvirert til Mannheim.. Returnert i 1947 og ombygd til sveisevogn med nr. 45 og fikk et langt liv med Trondheim Sporvei, Trondheim Trafikkselskap og «Nye Gråkallbanen».

Museumsvogn siden 2007.

Eies av: AS Gråkallbanen/Boreal Transport.