GB 7

Foto: Erland Gjermstad

Foto: Erland Gjermstad

I 1955 kjøpte den private A/S Graakalbanen inn sitt siste vognsett, det eneste som Hønefoss Karosserifabrikk leverte til Trondheim. Nr. 7 fikk sporveiens gul/blå fargeskjema i 1967 og var i drift til 1970. Deretter ble den hensatt i vognhallen på Voldsminde. I 1980 ble den tatt i bruk som plogvogn for bynettet (med nr. 37).

Den ble overtatt som museumsvogn i 1988, pusset opp i sine opprinnelige farger og satt i drift. Driftsvogn.

Eies av: Sporveishistorisk Forening.