TS 12

TS nr 12 på Sporveismuseet

TS nr 12 på Sporveismuseet

Serien omfattet elleve motorvogner levert av HaWa/SSW i 1901 og én levert i 1903; den siste nr 12 bygget i Norge av Skabo/SSW. Ti av motorvognene ble bygget om til tilhengere. Nr. 12 overlevde som motorvogn ved at den ble benyttet til rangervogn. Restaurert til 50-årsjubileet i 1951 og gitt nr. 1.

Museumsvogn siden 1951. Tilbakeført til nr. 12 i 2011. Nr. 12 er den eldste norskbygde sporvogn som er bevart og den andre sporvogn som ble bygget i Norge.

Eies av: Sporveishistorisk Forening.