TS 21

Foto: Rune Kjenstad

Foto: Rune Kjenstad

Tolv motorvogner levert  av Skabo/SSW i årene 1913‒17. Gikk i trafikk til 1955. Etter sporveibrannen i 1956 ble de satt i drift igjen inntil nye vogner var levert, i 1957/58. Fem vogner ble arbeidsvogner, men tre av disse ble hugget på 1970-tallet. Nr. 21 var arbeidsvogn nr. 42 til 1979.

Museumsvogn siden 1981. Restaurert i 1986.

Eies av: Sporveishistorisk Forening.