TS 21

Foto: Rune Kjenstad

Foto: Rune Kjenstad

Tolv motorvogner levert i årene 1913‒17. Gikk i trafikk til 1955. Etter sporveibrannen i 1956 ble de satt i drift fram til 1958/59. Fem vogner ble arbeidsvogner, men tre av disse ble hugget på 1970-tallet. Nr. 21 var arbeidsvogn nr. 42 til 1979.

Museumsvogn siden 1981. Restaurert i 1986.

Eies av: Sporveishistorisk Forening.