GB 55

Foto: C. Kjenstad

Foto: C. Kjenstad

I 1955 kjøpte den private A/S Graakalbanen inn sitt siste vognsett, det eneste som Hønefoss Karosserifabrikk leverte til Trondheim. Nr. 55 fikk sporveiens gul/blå fargeskjema i 1968 og var i drift til 1973 (som nr. 75). Deretter ble den hensatt i vognhallen på Lian.

Den ble overtatt som museumsvogn i 1981 og pusset opp og satt i drift i 1984. Driftsvogn.

Eies av: Sporveishistorisk Forening.