TS 6

Foto: Ukjent.

Foto: Ukjent.

Sporveiens første boggivogner: en serie på seks vogner, levert i 1938 og 1942. Nr. 5 og 6 satt i drift først i 1948 etter at man hadde klart å skaffe motorer. Fem av vognene gikk tapt i Sporveisbrannen i 1956. Nr. 6 i trafikk til 1959. Hensatt til 1981, da den ble overtatt som museumsvogn.

Vogna ble restaurert i 1988. Som den siste i sitt slag fikk den tilnavnet «Den glade enke».

Eies av: Sporveishistorisk Forening.