TT 69

Foto: Rune Kjenstad

Foto: Rune Kjenstad

En serie på tolv tilhengervogner ble innkjøpt fra Hannoversche Waggonfabrik i 1922. De fikk et langt liv i Trondheim. Alle var fremdeles i drift fram til sporveisbrannen i 1956. Ti av dem gikk tapt. Nr. 69 og 70 overlevde og ble satt i drift fram til høsten 1958. Nr. 70 ble hugget et par år senere. Den siste, nr. 69, ble hensatt, men dog benyttet under den årlige «Eddieval-festivalen» på 1960-tallet. Nr. 69 ble museumsvogn i 1981 og var ferdig pusset opp og satt i stand i 1983.

Eies av: Sporveishistorisk Forening.