Vognpark

Motorvogner bevart i Trondheim

Bilde Nr. År Bygget av
TS 12 TS 12 1903 Skabo/SSW
TS 21 TS 21 1914 Skabo/SSW
TS 33 TS 33 1922 HAWA/SSW
TS 25 TS 25 1922 HAWA/SSW
TS 8 TS 8 1930/57 Dalsenget/SSW
TS 6 TS 6 1942 Skabo/BTH
TS 14 TS 14 1957
TT 19 TT 19 1957
TS 22 TS 22 1957
TS 29 TS 29 1958 Strømmens verksted/NEBB
GB 3 GB 3 1924 HAWA/SSW
GB 5 GB 5 1942 Skabo/SSW
GB 7 GB 7 1955 HØKA

Motorvogner bevart i Mannaminne i Sverige

 • TS 18, 1914 Skabo/SSW. Vogn 40. TS. Vogna har vært i Mannaminne siden februar 1997.
 • TT 21, Strømmens verksted 1957. Vogna har vært i Mannaminne siden februar 1997.

Tilhengervogner bevart i Trondheim

Bilde Nr. År Bygget av
Hitrahengeren Hitrahengeren 1875/1918 Stephenson
TT 69 TT 69 1922 HAWA
TS 71 TS 71 1951 Hasselt
TT 58 TT 58 1958 Strømmens verksted/HØKA
GB 54 GB 54 1947 Skabo
GB 55 GB 55 1955 HØKA
Lukket godsvogn Lukket godsvogn 1924 HAWA

Annet skinnegående materiell

 • GB Smøredressin bygget i 1950 i eget verksted (utstilt i museet).
 • TS Snøplog nr. 1 bygget i 1901 i eget verksted (utstilt i museet).
 • Div. reserveboggier: én til GB 3, to til TS 6, de resterende til Strømmenvogner.
 • Buss: Büssing Praefekt 1968. Bussen ble i 1997 tilbakeført til SHF etter å ha vært disponert av Rutebilhistorisk forening, avd. Trøndelag. Bussen er lagret på Sporveismuseet i utbygget på baksiden av museet. Bussens videre skjebne ble behandlet på generalforsamlingen hvor det ble besluttet at styret får i oppdrag å finne en eventuell arvtaker av bussen som vil ta vare på den. Inntil da er bussen fredet.
 • En hestetrukken transportvogn, identifisert som Trondhjems Sporveis første tårnvogn, er komplett med unntak av selve tårnet. Vognen utstilt på museet.

Forkortelser

 • TS: Trondhjems/Trondheim sporvei
 • TT: Trondheim Trafikkselskap
 • GB: Graakallbanen
 • BTH: British Thompson Houston Company
 • HAWA: Hannoversche Waggon-fabrikk
 • HØKA: Hønefoss Karosserifabrikk
 • SSW: Siemens Schuckert Werke
 • Skabo: Skabo jernbanevognfabrikk
 • SNCV: Sociéte Nationale des Chemins de Fer Vicinaux