Vognpark

Motorvogner bevart i Trondheim

Bilde Nr. År Bygget av
TS 12 TS 12 1903 Skabo/SSW. Bygget etter mønster av de 11 tyske vognene fra 1901. Museumsvogn fra 1951.
TS 21 TS 21 1914 Skabo/SSW En vogn bevart av en serie på 12 vogner levert fra 1913-1917.
TS 33 TS 33 1921 HAWA/SSW. En serie på 10 motorvogner fra 1921. Nr 33 bevart.
TS 25 TS 25 1921 HAWA/SSW. Tre av de 10 vognene ble sendt til Mannheim under krigen. Da de kom tilbake i 1947 ble nr 25 ombygget til sveisevogn, og senere gitt nr 45.
TS 8 TS 8 1930/57 Dalsenget/SSW. Den siste i serien på 5 storvogner fra 1930 brant 4.12.1956. Ble gjennoppbygget på eget verksted (Dalsenget) og gitt nr 8.
TS 6 TS 6 1942 Skabo/BTH. En serie på seks vogner; fire fra 1938 og to fra 1942. De to siste, nr 5 og 6 fikk først banemotorer i 1948. Nr 1-5 gikk tapt i sporveisbrannen i oktober 1956, bortsett fra nr 6 som befant seg i vognhall Voldsminde brannatten. Museumsvogn siden 1986.
TS 14 TS 14 1957 En av 28 motorvogner levert av Strømmens verksted i 1957/58. Nr 14 ble påbegynt som chartervogn på 1990-tallet, men har vært hensatt siden da.
TT 19 TT 19 1957 En av 28 motorvogner levert av Strømmens verksted/NEBB i 1957/58. TT 19 representerer den siste perioden disse var i drift i TT sine farger og med innvendig panel fra 1980.
TS 22 TS 22 1957 En av 28 motorvogner levert av Strømmens verksted/NEBB i 1957/58. TS 22 representerer leveranseutseende, tilbakeført til tomannsbetjening med enkel fordør og konduktørplass bak. Driftsvogn.
TS 29 TS 29 1958 En av 28 motorvogner levert av Strømmens verksted/NEBB i 1957/58.TS 29 representerer perioden fra 1968, ombygget til enmannsbetjening med doble fordører. Videre ombygget til drift på Gråkallbanen med taklyskaster og fløyte.
GB 3 GB 3 1924 HAWA/SSW. Fire vogner ble innkjøpt til åpningen i 1924; 1-4. Nr 3 er utstilt på Sporveismuseet.
GB 5 GB 5 1942 Skabo/SSW. To vogner ble levert i 1943, den ene som henger. Som motorvogner fikk de numrene 5 og 6. Restaurering/teknisk istandsetting pågår.
GB 7 GB 7 1955 HØKA/Siemens 1955. Graakalbanens siste vogninnkjøp. Driftsvogn.

Motorvogner bevart i Mannaminne i Sverige

 • TS 18, 1914 Skabo/SSW. Vogn 40. TS. Vogna har vært i Mannaminne siden februar 1997.
 • TT 21, Strømmens verksted 1957. Vogna har vært i Mannaminne siden februar 1997.

Tilhengervogner bevart i Trondheim

Bilde Nr. År Bygget av
Hitrahengeren Hitrahengeren 1875/1918 Stephenson
TT 69 TT 69 1922 HAWA
TS 71 TS 71 1951 Hasselt
TT 58 TT 58 1958 Strømmens verksted/HØKA
GB 54 GB 54 1947 Skabo
GB 55 GB 55 1955 HØKA
Lukket godsvogn Lukket godsvogn 1924 HAWA

Annet skinnegående materiell

 • GB Smøredressin bygget i 1950 i eget verksted (utstilt i museet).
 • TS Snøplog nr. 1 bygget i 1901 i eget verksted (utstilt i museet).
 • Div. reserveboggier: én til GB 3, de resterende til Strømmenvogner.
 • Buss: Büssing Praefekt 1968. Bussen ble i 1997 tilbakeført til SHF etter å ha vært disponert av Rutebilhistorisk forening, avd. Trøndelag. Bussen er lagret på Sporveismuseet i utbygget på baksiden av museet. Bussens videre skjebne ble behandlet på generalforsamlingen hvor det ble besluttet at styret får i oppdrag å finne en eventuell arvtaker av bussen som vil ta vare på den. Inntil da er bussen fredet.
 • En hestetrukken transportvogn, identifisert som Trondhjems Sporveis første tårnvogn, er komplett med unntak av selve tårnet. Vognen utstilt på museet.

Forkortelser

 • TS: Trondhjems/Trondheim sporvei
 • TT: Trondheim Trafikkselskap
 • GB: Graakallbanen
 • BTH: British Thompson Houston Company
 • HAWA: Hannoversche Waggon-fabrikk
 • HØKA: Hønefoss Karosserifabrikk
 • SSW: Siemens Schuckert Werke
 • Skabo: Skabo jernbanevognfabrikk
 • SNCV: Sociéte Nationale des Chemins de Fer Vicinaux