GB 3

Foto: Rune Kjenstad

Foto: Rune Kjenstad

Til åpningen av A/S Graakalbanen ble det innkjøpt fire motorvogner og to tilhengere fra Hannoversche Waggonfabrik.

De solide vognene gikk i trafikk helt til 1968/69. To ble hugget i 1969, én ble arbeidsvogn (nr. 4), og den siste (nr. 3) ble hensatt i vognhallen på Voldsminde. Nr. 4 ble hugget i 1985.

Nr. Den ble benyttet ved spesielle anledninger som driftsvogn fram til 1994. 3 ble museumsvogn i 1986 og pusset opp og satt i stand i løpet av et års tid. Den siste av Graakalbanens første vogner er bevart i det fargeskjema som vognene hadde etter krigen og fram til 1966/67. GB 3 er fast utstilt på Sporveismuseet

Eies av: Sporveishistorisk Forening.