Styret

Nytt styret i Sporveishistorisk forening ble valgt på generalforsamling 26.6.2020:

Formann: Rune Kjenstad (1 år) NY

Styremedlem: Jon Eigil Kvernrød (1 år)

Kasserer: Berit Renate Wold Erland (2 år) NY

Styremedlem: Odd Rune Wold: (2 år)

Styremedlem Tore Korsnes (2 år)

Varamann: Ragnar Buseth Wold  (1 år) NY

Referat fra Generalforsamling F 2020