Styret

Ny

Styret etter generalforsamlingen 24.8.2021

Generalforsamlingen ble holdt inne i vogn 22 på sidesporet på Lian. Medlemmene fikk da med seg en tur med vogna «på kjøpet! 

Formann: Rune Kjenstad (1 år)

Styremedlem: Jon Eigil Kvernrød (2 år)

Kasserer: Berit Renate Wold Erland (2 år)

Styremedlem: Odd Rune Wold: (1 år)

Styremedlem Tore Korsnes (1 år)

Varamann: Ragnar Buseth Wold  (1 år)

Det nye styret ble valgt med akklamasjon.

Revisor: Brynjulv Carlsen.

Styret konstituerer seg selv mht.  sekretær.

Referat fra Generalforsamling F 2020