Styret 2022-2023

Styret etter generalforsamlingen 14.6.2022

Formann: Rune Kjenstad

Styremedlem: Jon Eigil Kvernrød

Kasserer: Berit Renate Wold Erland

Styremedlem: Odd Rune Wold

Styremedlem Tore Korsnes

Varamann: Ragnar Buseth Wold

Det nye styret ble valgt med akklamasjon.

Revisor: Brynjulv Carlsen.

Styret konstituerer seg selv mht.  sekretær.

Referat fra Generalforsamling F 2020