Styret

Det valgte styret fra 2019 fram til generalforsamling 2020:

  • Formann:                 Erland Gjermstad
  • Styremedlem:         Jon Eigil Kvernrød
  • Styremedlem:         Rune Kjenstad
  • Styremedlem:         Tore Korsnes
  • Styremedlem:         Odd Rune Wold
  • Varamann:               Svein Dalheim