GB 5

Foto: Rune Kjenstad

Foto: Rune Kjenstad

I 1942 ble det levert to motorvogner til A/S Graakalbanen, én av dem fikk motorene først i 1950. Vognene ble lakkert i Sporveiens blå/gule farger og gitt numrene 35 og 36 i 1966/67. De var i drift til 1973. Deretter ble de arbeidsvogner. Nr. 36 var arbeidsvogn til 2005.

Nr. 35 ble museumsvogn i 1988 og har blitt tilbakeført til nr. 5 i banens opprinnelige grå farger. Restaureringen ikke fullført.

Eies av: Trondheim kommune, disponeres av Sporveishistorisk Forening.