GB 5

I 1942 ble det levert to motorvogner til A/S Graakalbanen, én av dem – nr 6 – fikk motorene først i 1950. Vognene ble lakkert i Sporveiens blå/gule farger ved kommunens overtakelse av Graakalbanen i 1966. De fikk da etter hvert numrene 35 og 36. De var i drift til 1973. Deretter ble de arbeidsvogner. Nr 5 ble hensatt etter motorfeil i 1978. Nr. 36 var arbeidsvogn til 2005, men ble deretter hugget.

Nr. 35 ble museumsvogn i 1988 og har blitt tilbakeført til nr. 5 i banens opprinnelige grå farger. Restaureringen pågår.

Eies av: Sporveishistorisk Forening.