Forfatterarkiv: Rune Kjenstad

Tilhenger GB 54 prøvekjørt på nettet

Ved et par anledninger har GB 54 vært prøvekjørt på nettet, tilkoblet med GB 7. De nyreviderte boggiene fungerte meget bra, og det er imponerende hvor komfortabel en tilhengervogn som ble bygget i 1947 kan være. Nå er det bare noen små siste detaljer igjen før den er endelig godkjent.

GB 7 + 54 på prøvetur ved Bygrensen stasjon. (Foto. Rune Kjenstad)
GB 7 + 54 på andre prøvetur 6.6.2024. Bilde fra Dronningens gate. (Foto: Tore Korsnes).

Arbeidet med GB 54 fortsetter

Dugnad 22 april. TS 21 (Skabo 1914) benyttes som “Lokomotiv” fra Gammelhallen til verkstedet og deretter tilbake når arbeidet ble avsluttet.

TS 21 + GB 54 på Munkvoll stasjon 22.4.24.

GB 54 sett under vognen. Den er understellbehandlet og revidert. (Foto: Jørgen Sæther).
TS 21, ble levert av Skabo/Siemens i 1914. Vakkert interiør. (Foto: Jørgen Sæther).

Graakalbanen fikk levert to tilhengere i 1947 fra Skabo. Nr 54 er bevart som museumsvogn. Graakalbanen received two trailers from Skabo in 1947. No 54 is preserved as a museum tram. (Foto: Jørgen Sæther