Forfatterarkiv: Rune Kjenstad

Vogn 33 utenfor Voldsminde vognhall 1968

I 1968 hadde Trondheim besøk av foreninger fra Sverige (Svenska Spårvägsselskapet) og LTF fra Oslo. Her har man kjørt ut vogn 33 og byens eldste fra 1903. Vogn 33 hadde vært rangeringsvogn på Munkvoll siden 1959, kjøpt av A/S Graakalbanen. Det er derfor den har disse GB-fargene, og faktisk uten vognnummer. Men i 1968 hadde den altså vendt tilbake til byen. En av Sporveiens nye Büssingbusser kjørte deltakerne rundt. Dette var mange år før det ble aktuelt å bevare nr 33 som museumsvogn.

Foto: Ulf Bertnsen 3.11.1968.

“Ny” pantograf til GB 7

Bakerste strømavtaker (pantograf) ble skadet for en tid tilbake slik at GB 7 måtte kjøre med den forreste. Men nå har den fått tilbake en pantograf bak. I privatbanetida ble det nemlig kjøpt inn to stk pantografer til GB 7 (evt også til GB 6), men disse ble det aldri bruk for, før nå. De har hengt på veggen i Gammelhallen i mange tiår, men er nå gått over og montert på GB 7.

Pantograf til GB 7 inne på verkstedet for en gjennomgang før den kunne monteres. (Foto: Rune Kjenstad).

Det er søkt om tilskudd til TS 8

Trondheim Sporveis vogn 8 ble gjennoppbygget fra vogn 36 etter en brann i desember 1956. Den var ferdig og satt i drift i september 1957. Verkstedet fikk til en modernisert vogn med mange elementer fra den nye vognparken som var under levering. Sittende konduktør med passasjergjennomstrømning, samme seter og belysning som de nye, mens noe var mer “gammeldags” slik som konduktørsnor med bjelle fra konduktør til vognfører. Etter hvert som den nye vognparken ble levert, ble “åtta” reservevogn. Men den var helt intakt til 1975 da den ble ombygget til saltvogn. Etter noen korte år, ble den hensatt og senere berget av Sporveishistorisk forening. I flere tiår har den stått hensatt, men nå har foreningen begynt et prosjekt med å se på tilstanden og forberede en tilbakeføring til nr 8. En meget verdifull trikk, den eneste som er bygget i Trondheim. Søknad er sendt Kulturminnefondet; Søknad om tilskudd til rullende og bevegelige kulturminner.

Trondheim Sporveis vogn 8, gjennoppbygget i modernisert versjon på verkstedet Dalsenget i 1957. (Foto: Lars-Olov Karlsson/Norsk Jernbanemuseum.
Vogn 8 ble ombygget til saltvogn med nummer 47 i 1975. (Foto: SHFs arkiv).
Vogn 8 i 1968 inne i vognhall Dalsenget. (Foto: Dan-Erik Göransson).