Minne fra foreningens første år. HaWasett 33+69 på vei ned Thomas von Westens gate i 1983.

Hawavognene ble levert i 1921; hele 10 motorvogner og 12 tilhengere. Overtatt som museumsvogner i 1980. 33 satt i drift i 1981 og 69 i 1983. Ble benyttet ved nedleggelsen av linje 2. (Foto. Knut R.Bangsund).