Museumsvogn 29 på Lian sidespor 2013

Sidesporet er siden oppgradert og det er anlagt plattform i sporets lengde. Gråkallbanens leddvogn 91 er i ferd med å starte opp og kjøre inn i sløyfa.

TS 29 er bevart som representant for perioden 1968-1974. Foto: Rune Kjenstad.