Trondheim kommunes kulturpris til Sporveishistorisk forening for 2014!

I dag kom nyheten om at Sporveishistorisk Forening har fått Trondheim kommunes kulturpris for 2014. Etter at foreningen har jobbet i 35 år med å ta vare på en viktig del av byens og kommunens historie, var dette en flott annerkjennelse å få. Trondheim kommunes kulturpris ble innstiftet i 1977. Selve prisen er en gavesjekk på 25000 kroner og skulpturen «Go’dagen» av billedhuggeren Tone Thiis Schjetne. Skulpturen er en miniatyrutgave av kunstnerens bronseskulptur som står på Torvet i Trondheim, og i Stavanger.

Foruten ordføreren har juryen bestått av Michael Setsaas og Hilde Opoku fra bystyret, kommunalråd Jon Gunnes og kommunaldirektør Morten Wolden. Overrekkelsen skjer lørdag i Olavshallen, under den andre av Adresseavisen og Trondheim symfoniorkesters nyttårskonserter.

Tre av foreningens vogner i Graakalbanens gamle vognhall. (Foto: R. Kjenstad)

Tre av foreningens vogner i Graakalbanens gamle vognhall. (Foto: R. Kjenstad)