Kulturprisen utdelt i Olavshallen 10 januar 2015

Fra venstre ordfører Rita Ottervik, Kommunaldirektør for kultur og næring Morten Wolden, Erland Gjermstad og Rune Kjenstad som representerte SHF.

Fra venstre ordfører Rita Ottervik, Kommunaldirektør for kultur og næring, Morten Wolden, Erland Gjermstad og Rune Kjenstad som representerte SHF.

Ordfører Rita Ottervik holdt følgende tale:«Årets prisvinner er en forening som ble stiftet i 1979 og som i 2014 feiret sitt 35 års jubileum. Foreningen har med stor innsats og pågåvilje gjennom 35 år formidlet byhistorien på en levende måte.

I 1979 fantes det mange gamle trikker hensatt i byens vognhaller, men bare en som var bevart som museumsvogn. Det var et tidsspørsmål før den store samlingen med museale sporvogner i Trondheim ville bli borte. Ennå hadde de færreste sett hvilke verdier som lå i det gamle materiellet. I Oslo hadde Lokaltrafikhistorisk Forening blitt stiftet allerede i 1966 for å ta vare på oslotrikkens historie, men de var også engstelig for situasjonen i Trondheim. Hva om Trondheim skulle bli som Bergen hvor det kun ble bevart en eneste trikk?

Foreningen søkte derfor Trondheim Trafikkselskap om å få overta de siste klassiske toakslingene. Trafikkselskapet besluttet å gi bort tre vogner, og å bekoste frakt til Oslo. Dette førte til et lokalt initiativ som endte med at det i Trondheim ble stiftet en Sporveishistorisk Forening. Trondheimstrikkene skulle bevares i Trondheim!
Etter en avtale med Trondheim Trafikkselskap ble vognhall Voldsminde base for museumstrikkene. Utover 80-tallet ble stadig flere vogner fra Trondheim Sporvei og A/S Graakalbanen pusset opp og satt i drift. Da trikken ble nedlagt i juni 1988, ble tidenes største sporveiskavalkade med 14 vogner kjørt gjennom byen til Munkvoll som ble den nye basen.
I forbindelse med gjenåpningen av Gråkallbanen i 1990, vedtok bystyret å bevilge kr 125 000 til ombygging av garasje/lagerbygget fra 1984 slik at bygget kunne benyttes til sporvognshall. Dette bygget ble åpnet som sporveismuseum i 1995, som sammen med den bevarings-verdige Gammelhallen, oppført i 1924 danner et sentrum for byens sporveishistorie på Munkvoll.

Byens samling av museale sporvogner viser utviklingen både hos den kommunale Trondheim Sporvei og den private A/S Graakalbanen på en god måte. Få byer i verden kan vise til en så komplett samling. Hadde det ikke vært for denne ideelle foreningen, ville Trondheim i dag kanskje bare hatt en museumstrikk å vise fram…

Trondheim kommunes kulturpris innenfor fritidskulturområdet 2014 går til Sporveishistorisk forening i Trondheim».