Formannskapet har bevilget et ekstra tilskudd til prosjekt GB 5

“Eventuelt – Trondheims-trikkens 90 års jubileum – Formannskapets møte 09.12.2014 – fra Geir Waage (Ap), Hilde Opoku (MDG), Geirmund Lykke (KrF), Knut Fagerbakke (SV) og Marte Løvik (Sp):

Ved Sporveismuseet på Munkvoll ivaretas en viktig del av vår bys historie. I forbindelse med Trondheims-trikkens 90 års jubileum i år bevilger Formannskapet 200 000 kroner fra sin ekstraordinære bevilgningspott til ferdigstillelse av veterantrikken fra 1943 ved Sporveismuseet. Dette blir et viktig tilskudd til samlinga og til veterantrikken, som går på bestilling mellom midtbyen og Lian.”

Sporveishistorisk Forening takker hjerteligst for bevilgningen som gjør at dette store prosjektet kan komme i havn. Bildet viser Grakkalbanevogn 5 den 4. august 1949 på Munkvoll. Foto: Lennaer Welander.GB 5 og 55 på Munkvoll 4 aug 1949 foto Lennart Welander