Sentrum-venstrepartiene gir tilskudd til Sporveismuseet

I dag ble Sentrum-venstrepartienes forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 offentliggjort. Det er med stor glede vi registrerer at vår virksomhet gjennom mange år har fått en slik annerkjennelse. De skriver følgende:

“SPORVEISMUSEET kr 170.000,-
Trikken har en helt spesiell posisjon i Trondheim bys historie. For Sentrum-venstrepartiene
er det viktig at denne historien ivaretas. Vi vil derfor løfte Sporveismuseet inn på fast
tilskudd for drift av museet, og ber rådmannen innarbeide dette i budsjettet fra 2016.”