Nr 5 har stått i vognheisen lenge. (Foto: R.Kjenstad)

Nr 5 har stått i vognheisen lenge. (Foto: R.Kjenstad)

En av boggiene klar til å rulles inn under Gb nr 5

En av boggiene klar til å rulles inn under Gb nr 5

Sentertappene monteres etter at ny gummi er på plass under. (Foto:

Sentertappene monteres etter at ny gummi er på plass under. (Foto: