Begge boggiene til GB 54 er nå ferdig revidert!

Dugnadsgjengen viser fram det endelige resultat av fem måneders arbeid. Et flott resultat! (Foto: Rune Kjenstad)