Revisjon av boggiene til GB 54 går framover

Et par bilder som viser framdriften til revisjonen av de to boggiene.

Den første boggien er nå nesten ferdig, med nydreide hjul. (Foto: Rune Kjenstad)
På den andre boggien pågår rustsveising som nå er ferdig. (Foto: Rune Kjenstad)