1950-tallet på Bygrensen i 2019!

To vognsett; GB 7 +55 og TS 22+71 møtes på Bygrensen 5. juni 2019. (Foto: Rune Kjenstad)