Modell av Sporveiens tilhengere som gikk tapt i sporveisbrannen i 1956

Trondheim Sporvei kjøpte 5 boggitilhengere fra Skabo i 1942/43. Alle gikk tapt i sporveisbrannen på Dalsenget i 1956, men nå finnes en modell på Sporveismuseet.