Intensiv charterkjøring 16 august

190 mennesker skulle fraktes til Lian, og følgende vogner ble satt i drift: GB 7, TS 22, TD 29+71 og leddvogn 99. Avgangene skjedde fra kl 18, mens det ennå var kvarters rute. Følgelig var det åtte vogner ute på banen, men det gikk!