Hektisk chartersesong

Mange turer med 29 + 71 for tiden. 10 juni ble også TS 22 overført fra vinterlangring i Gammelhallen til GBs vognhall. Den blir reserve for 29, og kan også bli aktuell å bruke som enkelvogn slik at 29+71 kan stå fats sammenkoblet. Også GB 7 er brukt som chartervogn i det siste, både 10 og 11 juni. Den er overført til Gammelhallen og inn- og utkjøring foregår derfra.