Innspurt for vogn 29

Nr 29 befinner seg i disse dager over grav på verkstedet, hvor det arbeides med vogna under gulvet. Snart skal den få montert de nyreviderte boggiene. Det nærmer seg!

Nr 29 titter inn på verksedet hvor boggiene står klar og venter. (Foto: Jon E. Kvernrød)

Nr 29 titter inn på verksedet hvor boggiene står klar og venter. (Foto: Jon E. Kvernrød)