Vogn 29 – boggiene ferdig revidert

Nyrevidert boggi til vogn 29. (Foto: R.Kjenstad)

Nyrevidert boggi til vogn 29. (Foto: R.Kjenstad)

Begge de reviderte boggiene. (Foto: R.Kjenstad)

Begge de reviderte boggiene. (Foto: R.Kjenstad)

De to boggiene som skal monteres under nr 29 er ferdig revidert.