Det jobbes med å få nr 29 tilbake som driftsvogn

Inn gjennom vognhallporten for første gang på flere år.

Inn gjennom vognhallporten for første gang på flere år.

Her er den skjøvet helt inn på verkstedet, Takmotstand fra nr 19 monteres.

Her er den skjøvet helt inn på verkstedet, Takmotstand fra nr 19 monteres.

To boggier er under revisjon. Denne ble revidert for flere år siden, men bla nydreide hjul, men må gåes over med oppsmøring og kontroll.

To boggier er under revisjon. Denne ble revidert for flere år siden, men bla nydreide hjul, men må gåes over med oppsmøring og kontroll.

26 oktober ble nr 29 trukket ned fra sin base i Gammelhallen til verkstedet til Gråkallbanen. Inne på verkstedet ble takmotstanden fra nr 19 montert. Dessuten er det gitt et oppdrag til firma M-teck om å lage en ny motstandskasse, dette for å høyne driftssikkerheten. For tiden revideres to boggier til vogna. Den ene kom fra nettopp nr 29, og den andre ble revidert for noen år siden, men har stått ubrukt i reserve. Begge er i god stand, men får en grundig gjennomgang hvor alle bolter demonteres og smøres inn, bytte av lagerolje med videre. Denne uke ble det dessuten foretatt ultralydkonroll av hjulakslinene for å sjekke evt sprekker. Akslingene var helt i orden.