Revisjon av kompressor

Strømmenvognene har hatt kompressorer av typen Westinghouse. Disse er nå meget slitne og det finnnes ikke reservedeler. SHF har derfor vært på leting etter andre typer som kan benyttes.  LTF var velvillig og ga oss en kompressor fra en “Gullfisk” (Boggivogn fra 1938/39), vognene var i drift til 1985 da de siste ble utrangert. Denne har dermed vært lagret lenge og en revisjon var påkrevet. Tilstanden var rimelig god med en sylinder var sliten. Den er reparert hos Cylmo i Trondheim. Ankeret er sendt til Lønne elektroverksted for dreiing av kommutator. Gjennom Turtrikken AS har vi ansatt en fagmann til revisjonen av vogn 29, som klarer å sette sammen delene til kompressoren. Videre er arbeid med boggiene i full gang.

Kompressor under revisjon

Kompressor under revisjon

Ankeret til kompressoren

Ankeret til kompressoren