Nytt tilskudd til prosjekt GB 5

1949 GB5 og 53

SHF har fått innvilget kr 50 000 til prosjektet fra Torstein Erbos gavefond.Vi takker hjerteligst for tilskuddet som er til stor hjelp for å fullføre teknisk itandsettelse av Graakalbanevogn nr 5.