Medlemsmøte Gammelhallen på Munkvoll 25.2.14 kl 19

Tysk arkivkjøp
Foreningen har kjøpt en bildesamling fra et tysk arkiv. Det er fire bilder fra før krigen, og ellers fra tiden like etter kommunens overtagelse i 1966, og noen fra 1972. Det er bilder både fra Sporveien og Gråkallbanen.

Prosjekt GB 5
Medlemmene gis en mulighet til en oppdatering av foreningens største prosjekt på mange år.

Spania 2013
Rune Kjenstad viser en bilderevy fra Spanske byer i 2013.