Hektisk chartersesong

Mange turer med 29 + 71 for tiden. 10 juni ble også TS 22 overført fra vinterlangring i Gammelhallen til GBs vognhall. Den blir reserve for 29, og kan også bli aktuell å bruke som enkelvogn slik at 29+71 kan stå fats sammenkoblet. Også GB 7 er brukt som chartervogn i det siste, både 10 og 11 juni. Den er overført til Gammelhallen og inn- og utkjøring foregår derfra.

Storjobb med å få til rene vinduer på GB 5

Graakalbanen nr 5 var i trafikk som passasjervogn fra 1942 til 1973, og siden som reserve arbeidsvogn noen år. Vaskemaskin fantes ikke. Her ble det vasket for hånd. Med kullstøv fra pantograf når de var nedbør gjennom så mange år, sier det seg selv at vanlig vindusvask ikke er godt nok. Vi bruker både skrape og dessuten autosol etter et tips. Det fungerer faktisk.

Foto: Rune Kjenstad