Det arbeides med restaureringen av GB 5

Graakalbanen nr 5 ble levert av Skabo/Siemens i 1943. Det var den første norskbygde vogn til banen, og var helt avgjørende for at selskapet skulle klare å hanskes med den økte trafikken. Den var utstyrt med komfortable seter og rygger i skinn, føreren kunne sitte å kjøre og den så mer moderne ut enn de gamle. Målet med GB 5 er at den skal være klar til banens 100 års jubileum i 2024.

Det jobbes på dugnad på GB 5. Veldig mange detaljer må på plass. (Foto: Tore Korsnes).

Tilskudd til Graakalbanens 100-års jubileum, tilhenger nr 54

Foreningen har søkt Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune om tilskudd til teknisk istandsetting av tilhenger 54, slik at den kan brukes under banens 100-års jubileum i 2024. Kommunen ga i dag et tilsagn på kr 45 000 til prosjektet. Nå avventer vi fylkeskommunens svar på søknaden.

Da sporveien ble nedlagt i 1988, sørget Sporveishistorisk forening for en motorvogn, nr 5 og en tilhenger, nr 54 ble berget. Dette var materiell levert av norske Skabo i 1943 og 1947. Skabovognene representerte en klar forbedring når det gjaldt komfort med skinntrukne og polstrete seter, bedre varme og en mer moderne formgiving sammenlignet med materiellet fra 1924. Status i dag er motorvogn nr 5 er under restaurering som også innbefatter en full teknisk revisjon. Måletningen er at den skal være ferdig og satt i drift til 100-års jubileet sammen med tilhenger 54.

Graakalbanen nr 3 + 54 under 70-års jubileet i 1994. Tilhenger 54 ble oppusset og restaurert i 1993/94. Utvendig ble vognkassen gjennomgått med rustsveising der det var behov, gammel lakk med flere lag ble fjernet og vogna fikk tilbake sin opprinnelige farge fra privatbanetiden. (Foto: Rune Kjenstad)

Da Graakalbanen nr 3 ble museumsvogn

I 1986 var den siste av de fire vognene fra 1924 blitt museumsvogn, og ferdig oppuset og satt i stand i de gamle fargene. På bildet trekkes vogna ut av malerverkstedet. Feltet under vinduene ble sprøytelakkert, mens det gule feltet ble kostemalt. Stripen under vinduene er også malt. Påskriftene med nummer og navnet “GRAAKALBANEN” var ennå ikke kommet på plass.

GB 3 trekkes ut av hallen på Munkvoll 1986. (Foto: Rune Kjenstad).