Arbeidet med GB 54 fortsetter

Dugnad 22 april. TS 21 (Skabo 1914) benyttes som “Lokomotiv” fra Gammelhallen til verkstedet og deretter tilbake når arbeidet ble avsluttet.

TS 21 + GB 54 på Munkvoll stasjon 22.4.24.

GB 54 sett under vognen. Den er understellbehandlet og revidert. (Foto: Jørgen Sæther).
TS 21, ble levert av Skabo/Siemens i 1914. Vakkert interiør. (Foto: Jørgen Sæther).

Graakalbanen fikk levert to tilhengere i 1947 fra Skabo. Nr 54 er bevart som museumsvogn. Graakalbanen received two trailers from Skabo in 1947. No 54 is preserved as a museum tram. (Foto: Jørgen Sæther