Revidert banemotor til GB 5 – videre utfordringer

En av banemotorene har vært til reparasjon hos Miras elektro i Mo I Rana. De har gått igjennom og reparert motoren som ble levert tilbake til SHF rett over nyttår 2024. Årsaken til feilen viste seg å være løse bolter til viklingene. To av viklingene var skadet og ble byttet. Heldigvis fantes det to viklinger på lager som ble brukt til å erstatte de skadde. Motorene var i Gera, Tyskland for kontroll og reparasjon i 2015 og burde vært bra. Dessverre ser det ut til at de ikke hadde gjort en god nok jobb denne gangen.

I boggi nr 2 er det oppdaget andre ting som ikke er bra. Den ene akslingen er skadet og har fått sprekker. Den vil bli satt i dreiebenk og dreid for å se hvor dypt sprekkene går. Resultatet her avgjør om man kan bruke akslingen fortsatt eller må se etter annen løsning. Årsaken til at dette har skjedd er en kombinasjon av at den monterte smøringen ikke har virket, at man ikke har brukt hvitmetall i lagrene samt at det kan se ut til at klaring mellom aksling og lager har vært for liten. All denne jobben var som nevnt satt bort til et proft verksted med gode referanser. Et motordrev er også underkjent og må erstattes med et nytt som må produseres.

GB 5 i vognheisen 3.2.2024. (Foto: Tore Korsnes)
Banemotor fra GB 5 er tatt ut av boggien 5.2.24. (Foto: Vegar Aunan)
Demontering av slitt motordrev 5.2.24. Mytt drev/tannhjul må lages. (Foto. Tore Korsnes)