Boggirevisjoner pågår!

Revisjon av boggiene til GB nr 54 er i full gang. De er nå sandblåst og deretter grunnet og malt. Dette lover godt for revisjonen av denne norskbygde tilhenger som Skabo leverte i 1947.

Boggi ferdig sandblåst og klar for grunning. Foto: Jørgen Sæther 25.9.2023

Boggi påført maling. Foto: Tore Korsnes 26.9.2023