Tilskudd til Graakalbanens 100-års jubileum, tilhenger nr 54

Foreningen har søkt Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune om tilskudd til teknisk istandsetting av tilhenger 54, slik at den kan brukes under banens 100-års jubileum i 2024. Kommunen ga i dag et tilsagn på kr 45 000 til prosjektet. Nå avventer vi fylkeskommunens svar på søknaden.

Da sporveien ble nedlagt i 1988, sørget Sporveishistorisk forening for en motorvogn, nr 5 og en tilhenger, nr 54 ble berget. Dette var materiell levert av norske Skabo i 1943 og 1947. Skabovognene representerte en klar forbedring når det gjaldt komfort med skinntrukne og polstrete seter, bedre varme og en mer moderne formgiving sammenlignet med materiellet fra 1924. Status i dag er motorvogn nr 5 er under restaurering som også innbefatter en full teknisk revisjon. Måletningen er at den skal være ferdig og satt i drift til 100-års jubileet sammen med tilhenger 54.

Graakalbanen nr 3 + 54 under 70-års jubileet i 1994. Tilhenger 54 ble oppusset og restaurert i 1993/94. Utvendig ble vognkassen gjennomgått med rustsveising der det var behov, gammel lakk med flere lag ble fjernet og vogna fikk tilbake sin opprinnelige farge fra privatbanetiden. (Foto: Rune Kjenstad)