Det er søkt om tilskudd til TS 8

Trondheim Sporveis vogn 8 ble gjennoppbygget fra vogn 36 etter en brann i desember 1956. Den var ferdig og satt i drift i september 1957. Verkstedet fikk til en modernisert vogn med mange elementer fra den nye vognparken som var under levering. Sittende konduktør med passasjergjennomstrømning, samme seter og belysning som de nye, mens noe var mer “gammeldags” slik som konduktørsnor med bjelle fra konduktør til vognfører. Etter hvert som den nye vognparken ble levert, ble “åtta” reservevogn. Men den var helt intakt til 1975 da den ble ombygget til saltvogn. Etter noen korte år, ble den hensatt og senere berget av Sporveishistorisk forening. I flere tiår har den stått hensatt, men nå har foreningen begynt et prosjekt med å se på tilstanden og forberede en tilbakeføring til nr 8. En meget verdifull trikk, den eneste som er bygget i Trondheim. Søknad er sendt Kulturminnefondet; Søknad om tilskudd til rullende og bevegelige kulturminner.

Trondheim Sporveis vogn 8, gjennoppbygget i modernisert versjon på verkstedet Dalsenget i 1957. (Foto: Lars-Olov Karlsson/Norsk Jernbanemuseum.
Vogn 8 ble ombygget til saltvogn med nummer 47 i 1975. (Foto: SHFs arkiv).
Vogn 8 i 1968 inne i vognhall Dalsenget. (Foto: Dan-Erik Göransson).