Travelt på Munkvoll 17.9.2022

Charteroppdrag med 29+71 (ses ned i bakken), 22 og 7-55 som er på vei inn til vognhallen. Oppdraget er avsluttet og alle museumsvognene skal tilbake til vognhallen. Leddtrikken må vente litt til den kan komme seg videre. (Foto: Jon Rokseth).