Gråkallbanens vogner 7+55 på Lian siderspor 25.5.2022

Vognsettet var det siste som ble levert til A/S Graakalbanen i 1955. Bygget av Høka med el. utrustning fra Siemens. (Foto: Rune Kjenstad).