Modellsporvei på Sporveismuseet

På anlegget stiller vi ut vogntyper fra gamle Trondheim Sporvei, også de som gikk tapt i sporveisbrannen i 1956. På denne måten kan pubblikum få se hvordan disse trikkene tok seg ut den gangen de var i drift. Dessuten har vi to sløyfer med kjørende modeller; en for normalspor (H0), og en for meterspor (H0m).

Modell av tilhengervogn fra seren 101-105, levert av Skabo i 1942/43. Og motorvogn 6, en av vognene 1-6 levert av Skabo i 1938/42. Nr 6 var den eneste som ikke gikk tapt i sporveisbrannen.
Leddtrikk fra Gråkallbanen er en kjørende modell på anlegget.

Strømmenvogner i epoken til Trondheim Trafikkselskap. Nr 19 finnes bevart på museet.