Dugnader på TS 8

Trondheim Sporveis vogn nr 8 har en spesiell historie. Den ble gjenoppbygget på verksted Dalsenget etter at TS 36 brant 4.12.1956. “Åtta” ble en modernisert utgave av 1930-modellen. Det ble gjort flere grep for at den skulle ha elementer som de nye boggivognene slik som sittende konduktør og inngang bak, samme type seter. Den kom i trafikk i 1957 og gjorde god nytte for seg inntil alle de 28 nye vognene var i trafikk. Siden ble den reservevogn på Lademoen hvor den skulle settes i trafikk dersom det var behov for vognbytte på linje 1. Men etterhvert ble den hensatt helt til 1975 da den ble ombygget til saltvogn, lakkert opp i “TT-farger” og gitt nr 47. Sporveishistorisk sørget for å berge den etter at den ble tatt ut av drift pga en motorfeil. Den var rusten og preget av livet som saltvogn. I flere tiår har den stått urørt, men i den siste tiden har foreningen begynt å jobbe på den med forskjellige deler slik som fjerning av rustet plate, innsetting av vinduer der det var luker, reparasjon av innvendig tak med videre. Man må regne med at dette er et prosjekt som vil ta tid før den kan vises fram som ferdig tilbakeført som nr 8 for publikum.

Interiør vogn 8. Foto: Lars-Olov Karlsson/Norsk jerbanemuseums arkiv
Vogn 8 på Dalsenget 1967. Foto: Dan-Erik Göransson
Vogn 8 slik den ser ut i 2022. Her er det mye jobb igjen. Foto: Rune Kjenstad