Vognhall Munkvoll 27.5.2022

I forbindelse med rangering, ble det mange museumsvogner her i Gråkallbanens vognhall. Fra venstre TS 29+71, GB 7, TS 21 og GB 5. (Foto: Tore Korsnes).